Augbactam 625 mg 2 vỉ x 5 viên nén – Viên

Hết hàng