TETRACYLIN 500mg VIDIPHA 10 vỉ x 10 viên nang – Viên

Hết hàng